Advocacy tools

usaid soros reactor.JPG

Проект на УСАИД за граѓанско општество

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО Работилница за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за поднесување пријави за грантови: Рефлексија на пријавите поднесени на првиот циклус за грантови ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО Работилница за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за поднесување пријави за грантови: Рефлексија на пријавите поднесени на првиот циклус за грантови

Page 1 of 1