Blog

Како би изгледал Младинскиот парламент?

Иницијатива Во одбрана на учеството

5/8/2012

Национален младински парламент е чадор организација и највисокото преставничко тело на младите во Република Македонија. Тоа е тело кое е признаено од државата како репрезент на ставовите и одлуките на ...

Page 1 of 1