News

Доделени грантови во рамки на проектот „Унапредување на работничките права на жените” во Западен Балкан

IMG_20200127_102040_1.jpg

Мрежата на жени на Косово (The Kosovo Women’s Network), Реактор – Истражување во акција и партнерите во коалицијата на организации за женски права против дискриминација на Западен Балкан, доделија 14 гранта на граѓански организации преку Женскиот фонд на Косово, со вкупна вредност од 198.275 евра.

Отворени позиции: Програмск/а/и координатор/ка и Истражувач/ка

Оглас за ангажирање на истражувач/ка

Page 1 of 13