News

Повик за пријавување учесници на обука на тема Застапување во ЕУ, односи со јавност и комуникација

Реактор - Истражување во акција и Фондацијата Жена за жена објавуваат повик за учесници на тродневна обука на тема: Застапување во ЕУ, односи со јавност и комуникација која ќе се одржи на 28, 29 и 30 ноември, 2018 година во Јавна Соба во Скопје.

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат

Ова е главната порака која македонските невладини организации ја изјавија во Женева пред Комитетот на Обединети нации задолжен за следење на имплементацијата на Конвенцијата на Елиминација за сите форми на дискриминација кон жените од страна на Република Македонија.

Промовиран Индексот на родова еднаквост на општините во Р.М.

Од денес, овој преглед на родовата еднаквост во општините е достапен на www.rodovindeks.mk.

Page 1 of 10