News

Се одржа завршна конференција „Интегрирање на родовата перспектива во процесите на ЕУ интеграција – вклучување на женските граѓански организации“

IMG_20190617_105014.jpg

На 17 јуни 2019 година во Хотел Александар Палас, се одржа завршна конференција во рамки на проектот „Родово рамноправна ЕУ интеграција? – градење капацитети на женските граѓански организации“ насловена „Интегрирање на родовата перспектива во процесите на ЕУ интеграција – вклучување на женските граѓански организации“.

Reactor promotes new report on Gender Based Discrimination and Labour in North Macedonia

Foto.jpg

Со споделено родителско отсуство до унапредување на правата на родителите и родовата еднаквост

IMG_2250_new.jpg

Денес, 26 март 2019 година, се одржа Панел дискусија за споделено родителско отсуство, за неговата важност како и за најдобрите искуства и светски практики.

Page 1 of 11