News

Реактор – Истражување во акција огласува две работни позиции:

reactor_logo_transparent_mk.png

  1. Истражувач/ка и
  1. Координатор/ка за комуникации и застапување

Рокот за пријавување е 31 јули, 2017 година. Огласите можете да ги погледнете на следниот линк