Gender Equality publications

8 mart 2020.png

Дали е Среќен 8 март?

Издание 2020 година

baranja zro2.png

Што треба да содржи новиот Закон за работните односи?

Министерството за труд и социјална политика изминатиов период подготвуваше нов текст на Законот за работните односи (ЗРО). Очекуваме новиот Закон да ги унапреди работничките права и да гарантира еднакви можности на жените и мажите за пристап до платено вработување и достоинствена работа.

Capture23.PNG

За сечие добро - Kон нов модел за родителско отсуство

Во последните две децении проширените модели на родителско отсуство кои препознаваат разлики помеѓу породилно, татковско и родителско отсуство стануваат се почеста појава. Споделеното родителско отсуство дава можност родителите по раѓањето (или посвојувањето) на нивните деца да го споделуваат правото на родителско отсуство.

Page 1 of 6