Gender Equality publications

baranja zro2.png

Што треба да содржи новиот Закон за работните односи?

Министерството за труд и социјална политика изминатиов период подготвуваше нов текст на Законот за работните односи (ЗРО). Очекуваме новиот Закон да ги унапреди работничките права и да гарантира еднакви можности на жените и мажите за пристап до платено вработување и достоинствена работа.

Capture23.PNG

За сечие добро - Kон нов модел за родителско отсуство

Во последните две децении проширените модели на родителско отсуство кои препознаваат разлики помеѓу породилно, татковско и родителско отсуство стануваат се почеста појава. Споделеното родителско отсуство дава можност родителите по раѓањето (или посвојувањето) на нивните деца да го споделуваат правото на родителско отсуство.

Capture112.PNG

The Implementation of Gap II in North Macedonia

“Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020” (also called Gender Action Plan II or GAP II) is a plan with a set of concrete objectives, both internal and external, for achieving concrete advancement for girls and women through the external relations of the EU.This report provides an independent overview of what has been achieved, and provides specific recommendations on what needs to be done in the short term.

Page 1 of 6