Дали знаете колку деца има по вработен (згрижувачки и воспитен кадар) во детските градинки/центри за ран развој во Р.М.?