Симулирани податоци за застапеноста на жените и мажите во новиот собраниски состав

 

Колку пратенички ќе имаме во новиот мандат на Собранието на Р.С. Македонија? Првичните симулации може да претрпат промени со вклучување на дел од кандидат/ките во извршната власт. Додека чекаме и официјално да се објави новиот состав на Собранието, прочитајте кои беа изборните заложби и ветувања за унапредување на родовата еднаквост во земјата на дел од партиите кои влегоа во парламентот: https://bit.ly/2CoTJdW