Чиј е товарот на домашните обврски?

Податоците покажуваат дека за мажите времето потрошено на домашни обврски се намалува кога се во пар и кога имаат дете, додека за жените товарот на домашните обврски се намалува само откако децата ќе пораснат.