Васка Лешоска

Позиција: Истражувачка

Васка Лешоска е истражувачка во Реактор – Истражување во акција од 2016 година. Има завршено додипломски студии по психологија и постдипломски студии по социјална психологија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

Во Реактор работи на дизајн на методологии и обработка на податоци, а нејзин истражувачки интерес се родовите нееднаквости и нивното мерење.

Се залага за отворен пристап до податоци и феминистички епистемологии.

E-mail: vaska@reactor.org.mk