Нашата студија публикувана од страна на Универзитетод во Белград

Нашата студија за средношколска апатија, граѓанско учество и социјална вклученост беше публикувана во Социологија, научно списание за социологија, социјална психологија и антропологија

Студијата е издадена на англиски јазик.
Повеќе информации за списанието може да добиете овде, а за конкретниот број овде. Како и секогаш, студијата може да ја погледнете и во секторот публикации тука на нашиот вебсајт.