РЕАКТОР - ИСТРАЖУВАЊЕ ВО АКЦИЈА Е НЕЗАВИСНА ИСТРАЖУВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА [THINK-TANK] СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. НАШИТЕ ГЛАВНИ ОБЛАСТИ НА РАБОТА СЕ РОДОВА ЕДНАКВОСТ, МЛАДИ И УРБАН РАЗВОЈ.