Отворени позиции: Програмск/а/и координатор/ка и Истражувач/ка

Реактор – Истражување во акција има потреба од Програмск/а/и координатор/ка и Истражувач/ка.

Деталите за секоја од позициите се достапни на линковите подолу: