Се одржа средба со суб-грантираните организации од Србија во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ”

Во рамки на регионалниот проект „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ” одржавме кратка средба со суб-грантираните организации од Србија:

🔘 Здружение за развој на креативноста – Алексинац
🔘 А11

Организациите имаа шанса да се запознаат подобро со проектите и активностите планирани во рамки на секоја акција и да споделат искуства од досегашната работа.

#GenderSensitiveEUAccession#rodnosenzitivnopristupanjeEU#родовосензитивниконЕУ#родовосензитивниЕУинтеграции#NdjeshmëriGjinoreQasjenëBE#PromovimiiBarazisëGjinore#BEpërBarazinëGjinore

Содржината на оваа објава е единствена одговорност на Реактор – Истражување во акција и не ги отсликува ставовите на Европската Унија или Шведската агенција за меѓународен развој и соработка.