Минимална плата во Македонија – недоволен механизам за социјална заштита

Блогот е оригинално објавен на регионалниот портал Билтен.