Жената во Р.М. треба сама да ја донесе одлуката за абортус?

Мнозинството граѓани во Македонија (67%) имаат став дека жената треба самостојно да ја донесе одлуката за абортус, поради тоа што го почитуваат физичкиот и психичкиот интегритет на жената, како и нејзиниот личен избор. Време е за нов закон што ги рефлектира потребите на жените.