Кој работи во економски најпогодените сектори од кризата со КОВИД-19?