Облици на сексуално вознемирување

Пријави сексуално вознемирување на работното место:
🔘 Државен инспекторат за труд 3296 – 310 и 3116 -110 и 02/3 224 504
🔘 Комисија за спречување и заштита од дискриминација 3232-242
🔘 Граѓански организации кои пружаат бесплатна правна помош

#трудбездискриминација

Оваа кампања е создадена со финансиска поддршка од Европската Унија, ко-финансирана од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида). Содржината е единствена одговорност на Мрежата на жени на Косово (Kosovo Women’s Network), Реактор – Истражување во акција и партнерите во коалицијата против дискриминација и не ги одразуваат ставовите на Европската Унија или Сида.