Право на јавен собир и дигитално посредувани јавни собири