Родово-базирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија

Родово-базираната дискриминација на пазарот на трудот во нашата земја е широко распространета. Неопходно е повторно изгласување на Законот за спречување и заштита од дискриминација и функционални механизми кои ќе ја гарантираат еднаквоста на сите граѓанки и граѓани.

За состојбите со родово-базираната дискриминација на пазарот на труд, прочитајте тука: https://bit.ly/33brfjB