Што мислите дека државата може да направи за да ги унапреди правата на жените?

Прашавме што мислите дека државата може да направи за да ги унапреди правата на жените, и ова се некои од одговорите кои ги добивме 👇