Ана Бојчевска Митревска

Позиција: Истражувачка

Ана се приклучува на тимот на Реактор во 2022 година како истражувачка.

Дипломира психологија во 2016 на Филозофски факултет при Универзитетот св. Кирил и Методиј во Скопје, а подоцна започнува и едукација во областа на гешталт психотерапијата.

Претходно работно искуство има како истражувачка во Ипсос Скопје и Ипсос Белград, каде што работи претежно на квалитативни и квантитативни истражувања на јавно мислење во областа на јавни политики, социјални прашања и проблеми, како и различни аспекти од животот на маргинализирани групи.

Email:ana.b@reactor.org.mk