Извештај во сенка за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост 2018/2019

Извештајот во сенка за имплементацијата на Стратегијата за родова еднаквост за периодот 2018 и 2019 година е четвртиот независен извештај кој претставува сеопфатна анализа на степенот на исполнување на мерките и активностите предвидени во Стратегијата, Националниот акциски план 2018-2020 (НПАРЕ), како и во оперативниот план за 2018/2019 година со активности во надлежност на Министерството за труд и социјална политика.

Година на издавање: 2020