Истражување на опсегот на родово-базираното насилство

Истражување на опсегот на родово-базираното насилство врз жените и девојките на јавните места во Скопје

Година на издавање: 2012