Преглед на коментари и препораки од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република Северна Македонија (2020) со фокус на родовата еднаквост

Преглед на клучните препораки и коментари од овогодинешниот извештај на Европската Комисија за напредокот на Северна Македонија во процесот на пристапување кон Европската Унија во однос на унапредување на положбата на жените во земјата и родовата еднаквост.

Година на издавање: 2020