Регионално размислување – Локално делување, регионалните мрежи на граѓански организации остваруваат локално влијание на патот кон еу, кратко резиме

Година на издавање: 2023