Родово-базирано насилство на јавни места во Скопје

Студијата претставува своевидна репликација на првото Истражување на опсегот спроведено во 2012 година во општините Центар и Чаир. Целта на репликацијата на истражувањето е да се проценат трендовите и промените во манифестацијата на насилството и перцепциите за безбедност на јавни места од страна на жените и девојчињата, особено по промените во урбаната инфраструктура на градот Скопје после 2012 година.

Година на издавање: 2020