Што треба да содржи новиот закон за работните односи?

Министерството за труд и социјална политика изминатиов период подготвуваше нов текст на Законот за работните односи (ЗРО). Очекуваме новиот Закон да ги унапреди работничките права и да гарантира еднакви можности на жените и мажите за пристап до платено вработување и достоинствена работа.

Година на издавање: 2019