Објавени одговори на често поставувани прашања во рамки на повик за доделување грантови за унапредување на родовата еднаквост преку процесот на пристапување во ЕУ

Одговорите на често поставувани прашања во рамки на повикот за доделување грантови за унапредување на родовата еднаквост преку процесот на пристапување во ЕУ, може да ги погледнете на следниот линк.