Отворени 2 позиции: Програмск/и/а координатор/ка и Kоординатор/ка на проекти (истражувач/ка)

Реактор – Истражување во акција има потреба од Програмск/и/а координатор/ка и Kоординатор/ка на проекти (истражувач/ка)

Деталите за секоја од позициите се достапни на линковите подолу: