Панел дискусија: „Родово-базирана дискриминација на работното место – искуства и примери за унапредување на родовата еднаквост во Северна Македонија“ – заклучоци и препораки

Во октомври оваа година, одржавме панел дискусија на тема: „Родово-базирана дискриминација на работното место – искуства и примери за унапредување на родовата еднаквост во Северна Македонија“. Во продолжение ги споделуваме главните заклучоци од дискусиите.