Се одржа средба со суб-грантираните организации од Северна Македонија во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ”Во рамки на регионалниот проект „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ” одржавме кратка средба со суб-грантираните организации од Северна Македонија:

🔘 Хелсиншки комитет за човекови права –
🔘 Гласен Текстилец
🔘 Finance Think
🔘 Рурална Коалиција
🔘 Хуманитарно Здружение Мајка – Куманово
🔘 Организација на жени од Струмица

Организациите имаа шанса да се запознаат подобро со проектите и активностите планирани во рамки на секоја акција и да споделат искуства од досегашната работа.

#GenderSensitiveEUAccession#rodnosenzitivnopristupanjeEU#родовосензитивниконЕУ#родовосензитивниЕУинтеграции#NdjeshmëriGjinoreQasjenëBE#PromovimiiBarazisëGjinore#BEpërBarazinëGjinore

Содржината на оваа објава е единствена одговорност на Реактор – Истражување во акција и не ги отсликува ставовите на Европската Унија или Шведската агенција за меѓународен развој и соработка.