Колку од барањата на женските граѓански организации за реформи за унапредување на родовата еднаквост се вклучени во програмата на Владата за периодот 2020 – 2024 година?

Прочитајте повеќе за барањата кои Платформата за родова еднаквост ги достави до политичките партии пред изборите во месец јули: https://bit.ly/3iDBSAf