Родовата еднаквост е женско прашање и ги засега само жените. – Мит!