Што покажуваат бројките, кога зборуваме за жените кои работат?