Јавните политики се еднакви за сите и тука нема нееднаквост. – Мит!