За сечие добро – Kон нов модел за родителско отсуство

Во последните две децении проширените модели на родителско отсуство кои препознаваат разлики помеѓу породилно, татковско и родителско отсуство стануваат се почеста појава. Споделеното родителско отсуство дава можност родителите по раѓањето (или посвојувањето) на нивните деца да г

Year of publication: 2019