Платена и неплатена работа, родово-базирана дискриминација и работнички права во време на КОВИД-19

Здравствената криза предизвикана од КОВИД-19 брзо прерасна во економска, социјална и хуманитарна криза.

Year of publication: 2020