ПРЕГЛЕД НА КОМЕНТАРИ И ПРЕПОРАКИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (2020) СО ФОКУС НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ

Преглед на клучните препораки и коментари од овогодинешниот извештај на Европската Комисија за напредокот на Северна Македонија во процесот на пристапување кон Европската Унија во однос на унапредување на положбата на жените во земјата и родовата еднаквост.

Year of publication: 2020