Отворени 3 позиции: Менаџер/ка на проект, Координатор/ка на проект и Координатор/ка на финансии

Реактор – Истражување во акција има потреба од Менаџер/ка на проект, Координатор/ка на проект и Координатор/ка на финансии.

Деталите за секоја од позициите се достапни на линковите подолу: