Промовирано новото мерење на Индекс на родова еднаквост на општините

Вчера, 26 октомври 2023 година, во рамки на Панел дискусија: Политичка и општествена еднаквост на жените на локално ниво,  во организација на Реактор – Истражување во акција беше промовирано новото мерење на Индекс на родова еднаквост на општините. Индексот на родова еднаквост на општините овозможува целокупен преглед на состојбите во сите општини во Република С. Македонија, во…

ВО НАШАТА ДРЖАВА СЀ УШТЕ НЕМА ПОЛИТИЧКА И ОПШТЕСТВЕНА ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

Вчера, 26 октомври 2023 година, во организација на Реактор – Истражување во акција се одржа Панел дискусија: Политичка и општествена еднаквост на жените на локално ниво, на која беа презентирани два тематски продукти кои ја разгледуваат политичката и општествената еднаквост на жените: Индекс на родова еднаквост на општините и студијата „Жените во политиката 2: Патот…

Се одржа панел дискусија „Родово-базирана дискриминација на работното место – искуства и примери за унапредување на родовата еднаквост во Северна Македонија“

На 17 октомври (вторник), 2023 година, во организација на Реактор – Истражување во акција, во просториите на Јавна Соба (Public Room), се одржа панел дискусија на тема: „Родово-базирана дискриминација на работното место – искуства и примери за унапредување на родовата еднаквост во Северна Македонија“. Настанот отвори дискусија за состојбите со родово-базирана дискриминација на терен, политиките…

СЕ ОДРЖА РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ ВО ПРИСТАПНИТЕ ПРОЦЕСИ ВО ЕУ

На 12 септември, во Хотел Александар Палас во Скопје, Северна Македонија, се одржа Регионален форум: Родова еднаквост во пристапните процеси во ЕУ, во организација на Коалицијата за родова еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ (EQUAPRO). Настанот ја стави родовата еднаквост во центарот на политичката дебата поврзана со процесот на пристапување во ЕУ и овозможи…

СЕ ОДРЖА РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ

На 28 февруари, во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ”, се одржа работилница на тема Родово одговорно буџетирање, која имаше за цел да се унапредат знаењата на организациите за имплементација на концептот на родово одговорно буџетирање. Присутните се запознаа подобро со главните буџетски концепти и термини, главните концепти…

Се одржа обука за комуникации и видливост

На 15 декември, во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ”, се одржа обука на тема Комуникации и видливост, која имаше за цел да се унапредат знаењата на организациите за комуникации, медиумски алатки и канали, да се разменат најдобри практики, како и да се унапредат капацитетите за промовирање на…

Се одржа обука на тема Родова анализа и истражувачки методологии

На 12 декември, во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ”, се одржа обука на тема Родова анализа и истражувачки методологии, која имаше за цел да се зајакнат капацитетите на организациите за развивање на истражувачки методологии во подготовка на нивните истражувачки продукти, како и изработување на родови анализи во…

Реактор присуствуваше на настанот за граѓански организации – ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ТРЕТИ страни

Менаџерката за грантови на Реактор, Ана Азгур, на 6-ти и 7-ми декември 2022 година, присуствуваше на регионалната работилница за финансиска поддршка на трети страни (ФПТС) во Белград, организирана од проектот ЕУ ТАКСО 3. ФПТС е инструмент преку кој ЕУ овозможува финансирање на една (поголема и поискусна) организација, како главен апликант за грант, кој потоа прави…

Во борбата против насилството врз жените мора да се вклучат и мажите – и за свое добро

Се одржа завршната конференција: „Грижи се машки – Од свесност до вклученост – второ издание, Вклучување на мажите во превенција на родово насилство и работа со сторители со фокус на безбедноста на жртвата“ Вчера, 22 ноември, се одржа завршната конференција на тема „Грижи се машки – Од свесност до вклученост: Вклучување на мажите во превенција…

Се одржа обука на тема Застапување

На 17 ноември, во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ”, се одржа обука на тема Застапување, која имаше за цел да се зајакнат капацитетите на организациите за воспоставување на ефективни стратегии за застапување и акциски планови. Присутните се запознаа подобро со циклусот на застапување, и преку практични вежби…