Реактор ја промовираше родовата анализа на тема: „Родова статистика и вклучување на родовата перспектива во статистичкиот систем на Северна Македонија“

На 7 септември 2022 година, Реактор – Истражување во акција ја промовираше родовата анализа на тема: „Родова статистика и вклучување на родовата перспектива во статистичкиот систем на Северна Македонија“. Анализата,  разгледува две клучни прашања и тоа: Како да се вклучи родот во националниот статистички систем; и Кои се приоритетните области на кои им недостасува родова…

Јавен повик за изработка на Стратегиска рамка на Реактор

Контекст Реактор – Истражување во акција е независна истражувачка организација [think-tank] со седиште во Скопје, Северна Македонија. Нашите главни области на работа се родова еднаквост, млади и урбан развој. Нашата работа е водена од визијата за родово, социјално, еколошки праведни општества, национално и глобално, каде луѓето можат да живеат слободен, достоинствен живот и активно да…

Се одржа форум за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година

На 8 и 9 јуни, 2022 година, проектот EU TACSO 3 организираше „Форум за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022“ кој се одржа во Скопје, Северна Македонија. На форумот присуствуваа високи претставници од Европската Комисија, делегациите на ЕУ, владите и различни претставници од граѓанските организации, од кои 120 учесници лично и…

СЕ ОДРЖА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА „РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ И УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО Република Србија“

На 9 јуни, во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ”, се одржа работилница на тема „Родовата перспектива во јавните политики и улогата на граѓанските организации во Република Србија“. На оваа работилница, присуствуваа претставници од 3 граѓански организации од Србија кои се суб-грантисти во рамки на овој проект: Фондација…

Објавен регионален извештај за родово-базирана дискриминација и пазар на труд од Коалицијата за борба против родово-базирана дискриминација на пазарот на труд на Западен Балкан

На 30 мај, Коалицијата за борба против родово-базирана дискриминација на пазарот на труд на Западен Балкан го промовираше, преку Зум, второто издание на истражувачкиот извештај со наслов Родово-базирана дискриминација и работни односи во Западен Балкан. Онлајн промоцијата следеше по официјалната промоција која се одржа во Брисел на 20 мај. Истражувањето има за цел да ги…

Се одржа работилница на тема „Родовата перспектива во јавните политики и улогата на граѓанските организации во Р.С. Македонија“

На 26 мај, 2022 година, во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ” , се одржа работилница на тема „Родовата перспектива во јавните политики и улогата на граѓанските организации во Р.С. Македонија“. На оваа работилница, присуствуваа претставници од 6 граѓански организации од С.Македонија кои се суб-грантисти во рамки на…

Се одржа средба со суб-грантираните организации од Северна Македонија во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ”

Во рамки на регионалниот проект „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ” одржавме кратка средба со суб-грантираните организации од Северна Македонија: 🔘 Хелсиншки комитет за човекови права – 🔘 Гласен Текстилец 🔘 Finance Think 🔘 Рурална Коалиција 🔘 Хуманитарно Здружение Мајка – Куманово 🔘 Организација на жени од Струмица Организациите имаа шанса…

Законската регулатива треба да овозможи поголемо вклучување на мажите во грижата

Во рамки на проектот насловен „Грижливи маскулинитети во Северна Македонија“, поддржан од Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (Грац, Австрија) со финансиска поддршка од Австриското федерално министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачите, кој се осврнува на родовата еднаквост и вклученоста на мажите во грижата во Северна Македонија, Реактор изработи национален извештај…

Неопходна е соодветна примена и унапредување на законската рамка за родово-базираната дискриминација при работа

Со поддршка на Европската унија (ЕУ) и Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида), како дел од регионалната иницијатива за справување со родово-базирана дискриминација на пазарот на труд во шест земји од Западен Балкан, Реактор подготви извештај кој претставува продолжение на првото истражување од ваков вид во Северна Македонија, кое беше објавено во 2019…

Реактор го промовираше извештајот на тема: „Родово-базирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија“

На 30 март 2022 година, Реактор – Истражување во акција го промовираше последното истражување на тема: „Родово-базирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија“. Извештајот, дава преглед на информации и прави споредба на состојбите поврзани со недостатоците во релевантната законска рамка; застапеноста и природата на родово базираната дискриминација на пазарот на труд; и начинот на…